Besparen, Overheid, Top bericht

Rondkomen van 1 modaal inkomen als gezin, kan het? (Update)

Naar aanleiding van alle reacties is er een korte update onder aan het artikel te vinden.


Het modaal inkomen in 2017 is 37000 euro bruto. Per maand is dit 2855 euro volgens wikipedia. Als netto bedrag kom ik dan uit op 2155 euro per maand. Hiervoor heb ik het bruto bedrag via berekenhet.nl omgezet in een netto bedrag.

Kan je als gezin, bestaand uit 2 volwassenen en 2 kinderen rondkomen van 1 modaal inkomen?

Dat wilde ik weleens weten, dus ik begon een online zoektocht naar de cijfers. Ik ga hierbij trouwens uit van een gezin met een huurwoning.

→Wil je niet de uitgebreide informatie lezen, ga dan gelijk door naar het huishoudboekje.

Uitgaves

Gemiddeld 32,5% inkomen gaat op aan woonlasten

Volgens het CBS lag de woonquote in 2015 gemiddeld op de 32,5% procent. Woonquote is het percentage van het inkomen dat aan woonlasten besteed wordt. Bij huurders lag dit percentage op 38,8%, bij kopers op 28,3%. Hierbij zijn zowel hoge als lage inkomens meegenomen.

Volgens dit percentage(38,8%) zou een gezin met een modaal inkomen, in een huurwoning 836,14 euro aan woonlasten uitgegeven. Maar de gemiddelde huur voor gezinnen met een modaal inkomen is volgens het CBS 528 euro in dit artikel Het percentage van het inkomen wat aan woonlasten uitgegeven wordt ligt bij gezinnen met een modaal inkomen dus lager dan het gemiddelde.

Ik ga in dit artikel daarom vanaf nu uit van een bedrag van 528 euro per maand aan woonlasten. Naast woonlasten zijn er natuurlijk nog andere uitgaves.

Energie/Gas

Een huishouden van 4 personen gebruik gemiddeld 4040 kWh per jaar aan stroom. Volgens het nibud komt dit uit op 58 euro per maand aan kosten.
Het gebruik van gas is afhankelijk van het type woning, het gemiddelde verbruik van alle type woningen is 1410m3 wat neer komt op 92 euro per maand.

Water

Gemiddeld gebruikt een huishouden van 4 personen 159m3 aan water per jaar. De kosten per maand komen uit 20,80 euro volgens het nibud.

Gemeentelijke heffingen

Volgens www.coelo.nl betalen huishoudens met een eigen woning, gemiddeld aan ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing 723 euro per jaar, huurders betalen gemiddeld 364 euro per jaar in 2017. Het gezin heeft geen recht op kwijtschelding, want het inkomen zit boven bijstandsniveau. Voor het gezin komt dit dan uit op 30,33 euro per maand.

Verzekeringen

De zorgverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een inboedelverzekering en een opstalverzekering zijn volgens het nibud de belangrijkste verzekeringen om te hebben. De andere verzekeringen laat ik daarom buiten beschouwing.

 • Zorgverzekering:
  Volgens zorgwijzer.nl komt de gemiddelde premie op 109,62 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro per jaar. De kinderen zijn gratis verzekerd tot hun 18e, dus voor dit gezin zijn de kosten x2. 109,62 x 2 = 219,24 euro per maand.
 • Aansprakelijkheidsverzekering:
  Volgens het nibud is de gemiddelde premie voor een gezin met kinderen, 5,55 euro per maand.
 • Inboedelverzekering:
  De premie van een inboedelverzekering is afhankelijk van de regio waar men woont en het woningtype. Laat ik voor deze vergelijking uitgaan van een goedkope regio en een tussenwoning. Dit is volgens het nibud 10 euro per maand.
 • Opstalverzekering:
  Een opstalverzekering is alleen van toepassing bij een koopwoning. Voor het voorbeeld gezin dus niet van belang. Toch wil ik de verzekering even noemen, omdat dit voor veel mensen wel een kostenpost is. De premie is afhankelijk van de regio, de herbouwwaarde van de woning en de hoogte van het eigen risico. Een gemiddeld bedrag is moeilijk te vinden, maar volgens infonu.nl kost een opstalverzekering minimaal 140 euro per jaar bij een woning met een waarde van 200.000 en een oppervlakte van 100m2.

Vaste telefonie, televisie en internet

Volgens tweakers.net betalen de klanten bij ziggo gemiddeld 46,18 euro voor hun vaste telefoon, tv en internet. Ziggo is de grootste aanbieder in Nederland, daarom ga ik voor nu even uit van dat bedrag.

Mobiele telefonie

Volgens bellen.com gebruikt de gemiddelde beller 120 minuten, 10 sms’jes en 1,4 GB aan data per maand. De goedkoopste aanbieder hiervoor is volgens bellen.com, youfone, bij een 2jarig sim only abonnement betaal je 9,10 euro per maand. Het goedkoopste abonnement met toestel is van BEN voor 11,62 per maand. Laat ik voor deze vergelijking uit gaan van 11,62 per maand. De kinderen hebben nog geen mobiel, dus ik ga uit van 2 personen. 11,62 x 2 = 23,24 euro per maand.

Kinderopvang/BSO

De kinderen van 7 en 10 jaar oud gaan beiden naar de basisschool en hebben daarom geen kinderopvang nodig. Wel is er buitenschoolse opvang(bso) nodig. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de locatie en het type opvang. In deze vergelijking ga ik er vanuit dat de kinderen 2 dagen per week naar de opvang gaan. Bij de kosten ga ik uit van het rekenvoorbeeld van SKBNM. Per kind, per maand kom ik dan op 54,44 uur tegen het uurtarief van 6,33. Hierdoor komt het bedrag per kind uit op 344,60 euro. Dit maal 2, is 689,20 euro per maand.

*Mocht er maar 1 kostwinner zijn in een gezin, dan zouden de kosten uiteraard vervallen. Ik ga in dit voorbeeld er vanuit dat beide ouders werken.

Vervoerskosten

Volgens het nibud ben je aan een compact klasse auto 327 euro per maand kwijt. Dit is inclusief brandstof.
Ik laat de eventuele kosten voor het openbaar vervoer buiten beschouwing.

Boodschappen (eten&drinken)

Voor eten en drinken rekent het nibud een bedrag p.p. per dag. Dit bedrag is afhankelijk van je leeftijd.
Voor ons voorbeeld gezin komt het totaal uit op 14,59 euro per dag. Omgerekend is dat 452,29 per maand.(31 dagen)

Kleding

Uitgaande van het nibud zijn de gemiddelde kosten vanaf 12 jaar en ouder, 55,50 p.p. per maand. Voor kinderen onder de 12 jaar kan worden uitgegaan van minimaal 30 euro p.p. per maand volgens de geldwijzer kinderen & scholieren van het nibud. Voor dit gezin komt het totaalbedrag dan op 171 euro per maand.

Sportclub

Ik ga uit van 1 sport per kind voor dit gezin. Een sport beoefenen kost volgens dit bericht 350 euro per jaar. Wat 29,17 per maand is. Dit maal 2 komt uit op 58,34 per maand.

Extra inkomsten

Toeslagen

Ik heb een proefberekening gemaakt op de site van de belastingdienst. Hierbij ben ik uitgegaan van een gezin met 2 volwassenen geboren in 1980, 1 kind geboren in 2007 en 1 kind geboren in 2010. Voor de kinderbijslag ben ik uitgegaan van 2 werkende ouders, ouder 1 werk 40 uur per week en verdient 24.000 euro. Ouder 2 werkt 24 uur per week en verdient 13.000 euro. Dit zijn fictieve bedragen. De kinderen gaan 2 dagen naar de opvang in een kindercentrum en nemen hiervoor beide 54 uur per maand af. Met een uurbedrag van 6,33 euro.

  • Huur- en zorgtoeslag
   Ons voorbeeld gezin heeft helaas geen recht op huur- of zorgtoeslag. Om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag mag het gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan 30.150 euro. En voor zorgtoeslag dient het inkomen niet hoger te zijn dan 35.116 euro.
  • Kindgebondenbudget
   Het gezin heeft recht op 74 euro per maand aan kindgebondenbudget.
  • Kinderopvangtoeslag
   Het bedrag aan kinderopvangtoeslag is voor kind 1 (2007): 290,89 per maand , voor kind 2 (2010) : 321,31 per maand. Totaal is dit 612,20 euro per maand.

*Mocht er in een gezin maar 1 ouders werken, dan komt de kinderopvangtoeslag te vervallen. In dit voorbeeld ga ik er vanuit dat beide ouders werken.

Kinderbijslag

Per kwartaal ontvangt het gezin 243,57 euro per kind aan kinderbijslag. Voor 2 kinderen is dit 487,14 euro. Per maand komt dit dan neer op 162,38 euro.

Nu we alle inkomsten en uitgaves hebben gehad heb ik er even een overzicht van gemaakt.

Het huishoudboekje van een gemiddeld modaal voorbeeld gezin

Inkomsten
Loon2155
Toeslagen686.2
Kinderbijslag162.38
Totaal3003.58
Uitgaves
Woonlasten528
Energie58
Gas92
Water20,80
Gemeentelijke heffingen30.33
Verzekeringen234.79
Vaste telefoon,tv,internet46.18
Mobiele telefoon23.24
Kinderopvang/BSO689.2
Auto327
Boodschappen452.29
Kleding171
Sportclub58,34
Totaal2731.17
Over272,41

Er is nog 272,41 euro over in de maand. Dit geld kan gebruikt worden voor overige uitgaves, zoals persoonlijke verzorging of cadeautjes voor verjaardagen. Ook kan van het restbedrag gespaard worden voor een buffer.

Conclusie

Het is mogelijk om rond te komen met een modaal inkomen als gezin. Er blijft vind ik wel weinig geld over om te sparen en een vakantie zit er niet altijd in. Het zal lastig zijn om met een modaal inkomen tegenslagen op te kunnen vangen. Het verbaasd me trouwens dat een gezin met een modaal inkomen geen recht meer heeft op zorgtoeslag en huurtoeslag, dat had ik niet verwacht. Als de huur wel zo hoog is als de woonquote voor huurders in het algemeen, dan komt het gezin in de min. Een lage huur is dus belangrijk om rond te kunnen komen. Gelukkig krijgt het gezin wel veel kinderopvangtoeslag, waardoor het werken niet veel eigen kosten aan opvang met zich mee brengt.

Update:

De bso opvang zou moeten komen te vervallen, omdat ik 1 inkomen van 37.000 bruto als uitgangspunt heb genomen in dit artikel. Bij 1 werkende ouder is er geen recht op kinderopvangtoeslag en is de opvang misschien ook niet nodig. Hierdoor komt de kinderopvangtoeslag te vervallen en zou er 77 euro extra over moeten blijven.

Als er 2 inkomens zijn die samen 37.000 euro bruto opleveren dan blijft er netto meer over en zijn de inkomsten anders. Ik wil nog even benadrukken dat ik geen journalist ben en dit heb uitgezocht aan de hand van bronnen die ik online heb gevonden. Er kunnen dus best fouten in zitten en het zal per gezin verschillend zijn hoe de inkomsten en uitgaves verdeeld zijn. Ik heb het artikel gemaakt om toch een idee te krijgen van de inkomsten en uitgaves die er ongeveer zijn.

Bedankt voor jullie reacties, interessant om jullie ideeën hierover te lezen en ik merk dat het veel los maakt bij mensen. Blijf vooral reageren, ik zal ze lezen.

Wat vinden jullie van de uitgaves en het bedrag dat over blijft bij een modaal inkomen?

Dit artikel is gebaseerd op gemiddelden. De werkelijke uitgaves zullen per gezin verschillen. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Abonneer je op dit blog door in de sidebar ⇒
je e-mailadres in te vullen en krijg de nieuwste blogs in je mailbox.

26 thoughts on “Rondkomen van 1 modaal inkomen als gezin, kan het? (Update)

 1. Mooie berekening, maar waarom is er buitenschoolse opvang nodig als er slechts 1 kostwinner is? Of zie ik iets over het hoofd? Hier ook modaal inkomen (manlief is eenverdiener), maar wij geven geen geld uit aan kinderopvang of buitenschoolse opvang. Ik vang de kinderen zelf op.

  Wij gebruiken in geheel voor veel dingen iets minder, soms iets meer. Hypotheek is meer, gas/electra de helft, mobiele belkosten 1/3, maar vaste telefonie weer meer. Boodschappen nog niet de helft (50 euro per week voor alles waarvan ong. 40 voor de boodschappen incl. koopzegels). Sportclub gaan we niet, kinderkleding zit bij budget van 50 euro in, totaal hebben we het hele jaar aan kleding voor ons alle 4 60 euro uitgegeven (dus 7 maanden tijd).

  Ik denk dat als je zou willen het echt goedkoper zou kunnen en er dus wel een vakantie mogelijk is (en daarnaast sparen). Het Nibud hanteert vrij ruime prijzen. Eten en drinken bijv. voor 14 euro per dag is echt vrij veel. Maargoed, ik begrijp dat je met gemiddelden moet rekenen :)…

  Leuke blog!

  1. Ik ben in de berekening er vanuit gegaan dat beide ouders werken, vandaar de bso kosten. Die vervallen inderdaad als er 1 kostwinner is, de kinderopvangtoeslag ook uiteraard. Knap dat je uitkomt met 50 euro aan boodschappen per week inclusief koopzegels. En het kledingbudget in de berekening vind ik persoonlijk aan de hoge kant, maar ik ga maar uit van de cijfers van nibud. Wel knap dat je nog maar 60 euro uitgegeven hebt in 7 maanden tijd!

 2. Mooi gedaan, maar de berekening van de netto inkomsten geeft een veel te rooskleurig beeld. Net het loon van man ingevuld bij de berekening en daar komt bij benadering een bedrag uit wat man ook krijgt. Alleen is dat inclusief EUR 180,00 reiskosten. Het feitelijke netto loon is flink lager.

   1. Jep, als ik 50% zou gaan werken en manlief ook scheelt het ons maar liefst bijna 10.000 (!!) euro… Je hebt weinig fantasie nodig om te zien hoe scheef het zit als je in het overzicht hierboven ziet dat er slechts een paar tientjes aan kinderopvang betaald hoeven te worden door jezelf. De rest wordt betaald. Ik vind het weleens bizar als anderen tegen mij zeggen ‘voel je je niet schuldig dat je thuis zit?’ Inmiddels word ik er een beetje naar van en soms reageer ik enigszins geïrriteerd ‘Schuldig tegenover wie? Tegenover jou? Dat ik het mogelijk maak door mijn thuis ZITTEN dat jij aan het werk kunt omdat ze met mijn belastinggeld jouw kinderopvang betalen?!’ *zucht…* Waarom moet ik me vaak verantwoorden, ik heb echt geen idee…

    Ik heb geen moeite met 2 ouders die werken, geen moeite met kinderopvang, maar de onevenredige belasting voor 1-verdieners vind ik erg oneerlijk verdeeld. De keuze wordt bijna onmogelijk gemaakt voor sommigen. We hebben besloten zolang mogelijk vol te houden dat ik bij onze (kleine) kinderen kan zijn en leven er gewoon naar. Niet iedereen heeft die keuze en als 1 van beiden dan nog onvrijwillig thuis zit door bijv. ziekte wordt het helemaal een (financieel) drama… Wat mij betreft is het tijd voor een wat eerlijker verdeling. Als je geld verdient, kun je kinderopvang betalen, dat hoeft niet volle mep te zijn. Alleen 77 euro voor 2×54 uur, dus een bedrag van 71 cent per uur is natuurlijk wel erg weinig. Mijn oppas komt daar niet voor… Als ieder een bedrag van bijv. 3 euro per kind zou betalen en per 2 kinderen 5 zou het al een stuk meer in de buurt komen van een fatsoenlijke eigen bijdrage.

    Maar ach, ik heb ‘makkelijk’ praten. Ik ‘zit’ hele dagen thuis voor ‘min bijna 10.000 euro’ ;)…
    En mocht je denken dat ik negatief ben, haha, ik ben een positief mens, zorg vrijwillig voor de kinderen, betaal gewoon de belasting en we zijn dankbaar en gelukkig met hetgeen we hebben. Ik hoef die 10.000 euro extra niet, we hebben het prima met wat we hebben :)…

 3. Ik vind het prima. Zelf zit ik officieel onder de armoedegrens en ook al hoor ik er iedereen over jammeren dat het zo erg is, ik spaar 100 of 200 Euro per maand. Ik zie om me heen teveel mensen die hun prioriteiten verkeerd hebben liggen en dan geld raar uitgeven om dan de overheid de schuld te geven van hun armoede.
  Heeft dit gezin echt een auto nodig trouwens? Wie op fiets afstand woont pakt tegenwoordig ook liever de auto. En die BSO? Tja, als je allebei én wilt werken aan een carriere én kinderen wil mag daarvoor betalen of een goedkopere oplossing zoeken. Dat zijn dus keuzes en hele luxe keuzes.
  En schoolgeld/boekengeld voor de kinderen komt er ook nog bij.
  Kleding koop ik zelf tweedehands van mijn weekgeld (60 Euro) en ik zie er keurig uit, knip mijn eigen haar en heb leuke nuttige hobbies gekregen. Het is een kwestie van even zoeken en je draai vinden maar modaal voor een gezin is best te doen als je maar niet boven je stand gaat leven

 4. Ja, rondkomen met een gezin met 1 modaal inkomen is zeker mogelijk.
  Manlief werkt (voorlopig nog) en ik ben thuis voor onze drie kindjes.
  De kosten en inkomsten komen grofweg overeen. Qua woonlasten zitten we een stuk hoger. Voor eten geven we met ons 5 ongeveer hetzelfde uit als dat bedrag. Voor kledij en sport geven we bijna niets uit (de kindjes zijn liefst van al gewoon thuis bij ons en we krijgen/kopen tweedehands kledij). Aan opvang zijn we niets kwijt want ik zorg voor de kindjes.
  Dus het is echt wel te doen om rond te komen. Ik weet idd niet of je veel kan sparen én elk jaar op vakantie kan als je maar 1 inkomen hebt, want je moet ook altijd tegenvallers kunnen opvangen.
  Zelf heb ik naast het thuisblijf-moederen nog twee eigen bedrijfjes, maar die inkomsten gebruiken we niet om van te leven.

 5. Interessant en mooi uitgebreid artikel, maar ik hou zelf idd veel minder netto over terwijl ik wel bovenmodaal verdien. Bijvoorbeeld pensioenpremies (gek dat dat niet wordt meegenomen in de standaard tool overigens, kan wel maar moet je de uitgebreide berekening toepassen). Van 2900 bruto ( 1 inkomen) hou ik nog geen 2000 over na alle aftrek. En inderdaad geen enkel recht op toeslagen…

 6. De berekening klopt niet. Van een modaal inkomen hou je veel minder netto over dan van twee inkomens die samen op modaal uitkomen.

  Van 24000 en 12000 als jaarsalaris hou je per maand respectievelijk 1700 en 900 netto over, volgens de rekentool.

  1. Je hebt gelijk. Ik ben uitgegaan van het bedrag als 1 inkomen. Bij de kinderopvangtoeslag heb ik het wel even gesplitst omdat ik wilde weten hoeveel dat ongeveer op zou leveren. Als je hierbij uitgaat van 1 inkomen heb je geen recht op de kinderopvangtoeslag en vervallen ook de kosten voor de kinderopvang. Dan zou je 77 euro extra overhouden dan nu in het overzicht staat.

 7. Wat er niet in meegenomen is is het eigen risico in de zorg. Hier betaal je dan ook al gauw 40 euro per maand aan als je het niet in een keer kan of wil betalen.
  Tandarts of beugelkosten. Daar de verzekering voor zorg basis is, is de dekking hier laag voor. Meeste kinderen van 10 jaar dragen een beugel.
  Er moet je dan ook niets overkomen als ik naar dit overzicht kijk.

 8. Ik mis het eigen risico die je pp moet ophoesten, niet gedekte zorgkosten zoals tandarts en eventueel fysio.
  Geld over blijft er eigenlijks niet, echter is van modaal het nog wel enigzins te doen.
  Maar iets anders hoeveel halen het modaal? ik al bv niet als enige kostwinnaar.
  Johan onlangs geplaatst…Vegan kracht.My Profile

 9. Op zich vind ik het merkwaardig, als het gaat om het kunnen rondkomen, dat 2 mobiele telefoons en beide kinderen op een sportclub kennelijk bij de basis behoeften van een modaal gezin horen. Wij gingen gewoon voetballen op straat toen we 7 waren. Ook het bezit van een auto a 327 per maand behoort kennelijk tot de basisbehoeften. Het geeft wel aan hoe hoog de standaard is in ons land. Zonder de luxe van een sportclub en een auto kan men goed rondkomen van een modaal inkomen blijkt uit Uw berekening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge