Overheid

De toeslagen: Kindgebonden budget en Kinderopvang toeslag

Een tijdje geleden schreef ik al een blog over de huurtoeslag en de zorgtoeslag. Zie deze blog.
Er zijn nog meer toeslagen waar je als ouder recht op kan hebben, namelijk het kindgebonden budget en de kinderopvang toeslag. Daarnaast krijgt iedere ouder van kinderen tot 18, kinderbijslag. Hiervoor geld wel dat kinderen van 16 en 17 nog op school moeten zitten.

Voor het krijgen van kindgebonden budget en kinderopvang toeslag gelden andere regels. Hieronder leg ik uit hoe dit precies zit.
Ik ga hierbij uit van de regels van 2017.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is voor ouders met een laag inkomen om ze te ondersteunen bij de kosten die het hebben van kinderen met zich mee brengt. Om recht te hebben op kindgebonden budget moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan, namelijk:

– Het hebben van minimaal 1 kind wat jonger is dan 18 jaar.
– De aanvrager bezit de Nederlandse Nationaliteit of heeft een geldige verblijfsvergunning.
– Het eigen vermogen is maximaal € 25.000 per persoon.
– Het inkomen is niet te hoog, de inkomensgrens hangt af van het aantal kinderen dat je hebt.
– De aanvrager krijgt kinderbijslag.

Het kindgebonden budget hoeft niet zelf aangevraagd te worden. De belastingdienst gaat na of je recht hebt op kindgebonden budget. Zelf aanvragen kan wel als je nog niks gehoord hebt van de belastingdienst. Dit kan gebeuren als de belastingdienst te weinig gegevens van je heeft.

Voor de hoogte van kindgebonden budget kan je het beste een proefberekening maken op de site van de belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag

Voor maximaal 230 uur per maand kan je kinderopvang toeslag krijgen. Dit geld voor alle opvang samen.
Daarnaast geld er een maximumuurtarief.

Bij een kinderopvangcentrum gelden de volgende tarieven als maximum:
Dagopvang € 7,18 / BSO € 6,69
Bij een gastouder gelden de volgende tarieven als maximum:
Dagopvang € 5,75 / BSO € 5,75

Voor de kosten boven het uurtarief ontvang je geen kinderopvangtoeslag.
Het aantal uren waarvoor je kinderopvangtoeslag krijgt is afhankelijk van het aantal uren dat er gewerkt wordt. Hierbij moet uitgegaan worden van de uren van de gene die het minste werkt.

Voor de dagopvang geldt dat het aantal gewerkte uren x 140% gedaan mag worden, voor de BSO geldt het aantal gewerkte uren x 70%. De gewerkte uren zijn de uren die je op jaarbasis krijgt uitbetaald.
Voor een zzp’er geldt het aantal uren die besteed worden aan het bedrijf.
Met de rekenhulp Maximum aantal opvanguren kinderopvang toeslag kunt u bepalen hoeveel opvanguren u heeft.

Ook als je een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus volgt heb je recht op kinderopvangtoeslag. Als je stopt met werken, heb je nog 6 maanden recht op kinderopvang toeslag, mits je kind op de opvang zit.

Voor meer informatie kan je kijken op de site van de belastingdienst, toeslagen.nl of neem contact op met de belastingtelefoon, 0800-0543.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Volg ‘GeldVoorNop’ met Bloglovin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge